GrowPro Logo

ROCKWOOL

For easy germination

GrowPro Logo

ROCKWOOL

For easy germination

ROCKWOOL CUBES

For easy germination

12pcs/199฿
24pcs/379฿
ใยหิน Rockwool


ใยหิน rockwool เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากการนำหินบาซอลท์ ถ่านโค๊ก และหินปูน มาหลอมรวมกันที่อุณหภูมิ 1482 - 1600 องศา การหลอมถูกปล่อยให้ไหลผ่านลูกกลิ้ง แล้วใช้ลมเป่าเพื่อให้กลายเป็นเส้นใย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปลูกพืชโดยตรง ใยหินประเภทหลังนี้อาจปรับปรุงคุณสมบัติให้เปียกน้ำได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ใยหินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และตัดหรืออัดให้มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมต่อการใช้งาน แท่งใยหินแต่ละแท่งมีส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง 3 - 4 % ส่วนที่เหลือเป็นช่องว่าง เมื่อนำมาแช่น้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกอย่างอิสระ น้ำจะไหลออกไปประมาณ 15 - 17 % สัดส่วนของน้ำต่ออากาศที่เกิดขึ้นนี้เป็น สัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใยหินมีธาตุอาหารพืชอยู่น้อยช่วยให้ง่ายต่อการจัดการธาตุอาหาร การระบายน้ำและอากาศดีมาก ไม่ทำปฎิกิริยาทางเคมีกับธาตุอาหารพืช ความพรุนสูงทำให้พืชเดินรากได้ดี

วิธีการใช้งาน
  1. วางเมล็ดลงในหลุม
  2. รดน้ำให้ rockwool จนเปียกไปทั้งก้อน
  3. เก็บไว้ในที่มีความชื่นประมาน 65-70 จะทำให้พืชเติบโตได้ไว เก็บไว้ในที่ร่ม
  4. พืชงอกแล้วสามารถนำ Rockwool ทั้งก้อนไปลงดินปลูกในกระถางได้
วิธีใช้
  • Rockwool สามารถเพาะต้นกล้าและปักชำในระยะเวลาไม่ควรเกิน 10 วัน หรือถ้ารากของพืชโผล่ถึงด้านล่างก็สามารถนำไปลงดินได้
  • หน้าร้อนหากความชื้นไม่ถึง 65-70 สามารถนำ Rockwool ใส่กล่องที่มีฝาปิดได้
  • ความชื้นไม่ควรเกิน 70 หากมากกว่า รากของพืชมีโอกาศที่จะเกิดเชื้อราได้

สามารถซื้อได้ที่