GrowPro Logo

GROW BOOSTER

Fish Amino Acid
For boosting Nitrogen

GrowPro Logo

GROW BOOSTER

Fish Amino Acid
For boosting Nitrogen

GROWPRO

Fish Amino Acid

149฿ / 200ml
499฿ / 1000ml
โกรว์บูสเตอร์
GrowPro Grow Booster - For boosting Nitrogen


โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) เป็นกรดอมิโนธรรมชาติที่ทำจากปลาทูน่าที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินสำหรับต้นไม้ โดยหมดกังวลเรื่องภาวะไนโตรเจนเป็นพิษ หรือ สารอาหารเผาผลาญ (Nutrient burn) เป็นที่รู้กันว่าปุ๋ยเคมีไนโตรเจนทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้ง่ายเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้ต้นไม้เพื่อเป้าหมายคือเร่งต้นโตเร็ว แต่ข้อเสียคือหากใช้ไม่เป็นหรือใส่ปริมาณที่มากเกินไปก็สามารถทำให้ต้นไม้เกิดภาวะไนโตรเจนเป็นพิษ(Nutrient burn) ส่งผลทำให้ต้นไม้เกิดอากาใบไหม้และตายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่จึงหันมาใช้ปุ๋ยออแกนิคที่มีจุลินทรีย์และกรดอะมิโนปลาจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดินโดยไม่ทำให้ต้นไม้เกิดอาการไนโตรเจนเป็นพิษหรือใบไหม้ (Nutrient burn)

กรดอะมิโนปลาคืออะไร?

กรดอมิโนปลาคืออะไร ทำจากการหมักปลาสดที่เหลือใช้จากการขาย เช่นก้าง,หัวปลา,เกล็ด,ครีบและเครื่องในปลา นำไปผ่านกรรมวิธีหมักสูตรเฉพาและใช้เวลานานถึง 6 เดือน สามารถใช้ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบหรือผสมน้ำเพื่อรดทางดินก็ได้ วิธีนี้จะทำให้ต้นไม้เพิ่ม N ได้พอดีตามที่ต้นไม้ต้องการ ทำให้ต้นไม้ผลิตคลอโรฟิลได้มากที่สุด และยังช่วยให้ต้นไม้ดึงสารอาหารจากปุ๋ยได้ดีขึ้นอีกด้วย สุขภาพของต้นไม้ก็จะมีสุขภาพดี ให้ผลผลิตได้มากที่สุด และทำให้รสชาดดีขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติของโกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster)
  • โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) มีไนโตรเจนจากธรรมชาติสูงมาก เป็นสารอาหารพิเศษที่ช่วยให้สุขภาพและเพิ่มการเติบโตของต้นไม้เพิ่มขึ้น เป็นปุ๋ยน้ำออแกนิคที่ดีที่สุดหากต้องการเพิ่มไนโตรเจนในต้นไม้โดยไม่ทำให้เกิดอาการใบไหม้ที่เป็นปัญหาใหญ่ของนักปลูกมือใหม่
  • โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) มีสัดส่วนธาตุอาหาร NPK ถึง 7-1-1 ซึ่งสูงกว่าปุ๋ยอมิโนทั่วๆไป และใช้ดีมากสำหรับต้นไม้ที่เน้นการเติบโตในช่วง 1-2 เดือนแรกโดยเฉพาะต้นออโต้
  • โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) เมื่อใช้กับผักสวนครัวทั่วไป สามารถใช้รดได้เรื่อยๆเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และยังทำให้รสชาดของผักดีขึ้นอีกด้วย
  • โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) สามารถใช้เพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก โดยสามารถเพิ่ม โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster) ลงไปในส่วนผสมของปุ๋ย โดยผสมน้ำ 1:1000 ราดไปในกองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปฏิกิริยาของจุลินทรีย์มีชีวิตให้ทำงานได้ดีขึ้น
  • จากการทดลองของมหาลัยฮาวาย (University of Hawaii) พบว่าปุ๋ยอมิโนปลาจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผสมปัสสาวะลงไปด้วยเล็กน้อย
วิธีใช้โกรว์บูสเตอร์ (Grow Booster)
  • ใช้รดทางดิน ผสมน้ำอัตราส่วน 1:1000 ใช้เพิ่มไนโตรเจน(N) ในช่วงแรกของการทำต้นและใบเพื่อให้ต้นโตรวดเร็วโดยสามารถใช้ผสมกับปุ๋ยอื่นได้ไม่มีปัญหา เพื่อรดทางดิน
ตาราง จำนวนผสม สำหรับใช้กับดิน 1:1000
ปริมาณน้ำอะมิโนปลา มิลลิลิตร
1 ลิตร1 ml
10 ลิตร10 ml
100 ลิตร100 ml

สามารถซื้อได้ที่