GrowPro Logo

MYCO+

Super Premium
Root Inoculant

GrowPro Logo

MYCO+

Super Premium
Root Inoculant

MYCO+

Super Premium Root Inoculant

349฿ / 25g
2190฿ / 200g
ไมคอร์ไรซ่า


มารู้จักเชื้อรา ไมคอร์ไรซ่า เชื้อราชีวภาพทำให้พืชโตไว คำว่า "mycorrhiza" มาจากภาษากรีกว่า Mykes แปลว่า Mushroom หรือ fungus รวมกับ คำว่า rhiza แปลว่า root ดังนั้น ไมคอร์ไรซา จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรากับระบบรากของพืชชั้นสูง โดยรานั้นต้องไม่ใช่ราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ส่วนรากพืชต้องเป็นรากที่มีอายุน้อย การอยู่ร่วมกันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน เซลล์ของรากพีชและราสามารถถ่ายทอดอาหารให้กันและกันได้ ต้นพืชได้รับน้ำและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากรา ส่วนราได้รับสารอาหารจากต้นพืช ผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน และวิตามินต่างๆ นอกจากนี้ราไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อโรคด้วย

MYCO + เป็นความเข้มข้น จากการผสมผสานซูเปอร์พรีเมี่ยมของเชื้อราที่เป็นประโยชน์ กรดอะมิโน สารสกัดจากพฤกษศาสตร์ คาร์โบไฮเดรต กรดฮิวมิค และแร่ธาตุ ออกแบบมาเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของรากและสุขภาพของพืชโดยรวม จะทำให้พืชเติบโต แข็งแรง เข้าถึงรากทำให้เพิ่มพื้นที่ของรากและเร่งอัตราการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของ MYCO +
  • ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากในการดูดน้ำและธาตุอาหาร
  • ช่วยให้รากพืชแตกแขนงมากขึ้น และทำให้พืชเจริญเติบโตและทนแล้งได้ดี
  • ช่วยดูดธาตุอาหารที่สลายตัวยากหรืออยู่ในรูปที่ถูกตรึงไว้ในดิน ส่งต่อให้พืชผ่านผนังเส้นใยของราไมคอร์ไรซ่า สู่ผนังเซลล์ของรากพืช
  • ช่วยให้พืชทนทานต่อโรครากเน่าหรือโคนเน่า ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา โดนเมื่อ Myco เข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชก่อนแล้วจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรครากเน่า เข้าสู่รากพืช
วิธีใช้
  • การเพาะชำต้นกล้า ให้ใช้ MYCO+ 2-3 g คลุกผสมกับดินที่ใช้เพาะต้นกล้า
  • ควรใส่ในระยะต้นกล้า หรือลองก้นหลุมก่อนปลูก
  • พืชที่โตแล้วให้ขุดเป็นร่องบริเวณทรงพุ่ม แล้วโรย MYCO+ รดน้ำตามเหมาะสม แล้วปิดหน้าดิน
  • 1/4 ช้อนชา ต่อน้ำ 4 ลิตร

สามารถซื้อได้ที่